Föreningen Trögdsgården

BOKNINGAR 2018

 

OKTOBER
On 10 (stora salen + kök, hela dagen)
Må-On 29-31 (prel. hela Trögdsgården, hela dagen)

 

NOVEMBER
To-Sö 1-4 (prel. hela Trögdsgården, hela dagen)
Lö 10 (hela Trögdsgården, hela dagen)

 

DECEMBER
Sö 9 (hela Trögdsgården, hela dagen)