Föreningen Trögdsgården

Bidra till solcellsprojektet!

Du kan bidra med valfritt belopp eller sponsra en andel. Vill du ge som gåva ordnar vi ett gåvobevis!

Varje andel om 2 500 kr motsvarar en solcellspanel om 300 w. Det finns därför 50 andelar.
Det finns möjlighet för företag att betala mot faktura och även att teckna flera andelar.
Privatpersoner kan gemensamt teckna en andel.

Det går även bra att inbetala valfritt belopp på vårt Swishkonto – nr 123 521 8821. 
eller Föreningens bankgirokonto 139-3750. 

1. Betala in ditt belopp. Märk inbetalningen med "solel".

2. Mejla oss på trogdsgarden@gmail.com med info om gåvan och ev namn för gåvobeviset.

3. Du får ett vackert gåvobevis mejlat att ge bort.

 

Bakgrund
Styrelsen för Föreningen Trögdsgården i Veckholm har beslutat att verka för att det installeras en solcellsanläggning på fastigheten för att långsiktigt kunna sänka energikostnaden som är Föreningens största, regelbundet återkommande kostnad.

Projektet har mött ett varmt gensvar från medlemmarna och genom den kompetens som finns lokalt så kommer montering och installation att kunna göras med egna, ideella insatser.

Anläggningen
Offerten på materialet på en anläggning på 15 kW (50 st paneler) som är anpassad till Trögdsgårdens elförbrukning uppgår till 140 800 kr. Beräknad årsproduktion är 14 550 kWh. Vid en avskrivningstid på 25 år blir priset per kWh 0,43 kr.
Den beräknade besparingen per år är 18 915 kr.
En solcellsanläggning kan förväntas vara i drift minst 35 år. Föreningens ekonomi skulle därför komma att stärkas för lång tid framåt vilket skulle resultera i att mera satsningar kan göras på aktiviteter och satsningar för en levande landsbygd i Södra Trögd. Det kan tilläggas att den besparing Föreningen gör genom att utföra montage och installation själva uppgår till ca 30-40 000 kronor.
 Ytterligare offerter kan ändå komma att infordras inför projektets genomförande.


Finansiering
Föreningen har fått beslut om investeringsstöd med 20 % (28 160 kr). Resterande 80 % (112 640:-) kommer så långt som möjligt att finansieras med hjälp av Föreningens medlemmar. Enköpings Sparbank har erbjudit finansiering på eventuellt resterande del. Vid eventuell överfinansiering kan laddbox för elbilsladdning komma att monteras.
Sponsorer, kommer att exponeras (naturligtvis frivilligt) med en namntavla vid/i entrén.
På Föreningens hemsida länkas till produktionsgränssnitt där både aktuell och historisk elproduktion kan följas.

Hur kan jag bidra?
Du kan bidra med valfritt belopp eller sponsra en andel.

Varje andel om 2 500 kr motsvarar en solcellspanel om 300 w. Det finns därför 50 andelar.
Det finns möjlighet för företag att betala mot faktura och även att teckna flera andelar.
Privatpersoner kan gemensamt teckna en andel.

Det går även bra att inbetala valfritt belopp på
Föreningens bankgirokonto 139-3750 (märkt med ”solel”).

Den 14 november bjuder vi in till solcellskväll, med mer information om Trögdsgårdens projekt och om solceller i tex hem.
Vi bjuder på fika.

Välkommen med din anmälan!